شرکت تجهیز عمران ایستا به عنوان پیمانکار تخصصی خاک و پی عمیق، با در اختیار داشتن دانش فنی بالا و ماشین آلات مدرن تخصصی اروپایی و همچنین تکیه بر فناوری های نوین مهندسی در زمینه طراحی (Engineering) ، اجرایی (Construction) و مدیریت و کنترل پروژه (Management and Control of Projects) ، در پروژه‌های تخصصی در زمینه مهندسی ژئوتکنیک به صورت طرح، اجرا و تامین مصالح و ماشین‌آلات (EPC) و یا بسته به شرایط و نیاز کارفرمایان به صورت تامین مصالح و ماشین آلات و اجرا (PC) فعالیت می نماید.

Logo

اجرای پروژه های شما توسط

شرکت مهندسی تجهیز عمران ایستا

پیمانکار تخصصی خاک و پی عمیق