بهسازی بستر و پایدارسازی  و آب بندی دیواره گود

نوع پروژه

مجتمع  تجاری

طرح بهسازی

بهسازی بستر، پایدارسازی و اب بندی دیوار گود، افزایش ظرفیت باربری، کاهش پتانسیل روانگرایی بستر و کنترل نشست ساختمان با اجرای 406 عدد ستون جت گروتینگ به قطر 8/0 متر

تکنولوژی مورد استفاده

جت گروتینگ

محل پروژه

مازندران - کلارآباد